2024-03-12 00:43  -  LKS Zameczek Czernica

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Ludowego Klubu Sportowego „Zameczek” Czernica

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Zameczek” Czernica zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się  16 marca  2024 roku o godzinie 17:30 w budynku klubowym obok boiska w Czernicy przy ul. Biskupa 2A.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Ludowego Klubu Sportowego „Zameczek” Czernica:

1. Przyjęcie porządku zebrania.
2. Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania i dwóch Sekretarzy (protokolantów).
3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania przy podejmowaniu uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za drugie półrocze 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za drugie półrocze 2023 roku.
8. Wolne wnioski.

Zarząd Klubu serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 16 marca 2024 roku na godzinę 18:00. 

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Zameczek” Czernica