2024-01-06 16:12  -  LKS Zameczek Czernica

Nowy Prezes, nowy Zarząd

Nowy Prezes, nowy Zarząd

Przed chwilą w naszym budynku klubowym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ludowego Klubu Sportowego "Zameczek" Czernica.

Zebrani odwołali na nim dotychczasowy Zarząd i Komisję Rewizyjną, a następnie wybrali nowe oba gremia.

Nowym Prezesem Klubu został Przemysław Warło.

Na pozostałych członków Zarządu zostali wybrani: Zbigniew Klimsza (wiceprezes), Łukasz Kozik (wiceprezes), Kacper Kałusek (sekretarz), Justyna Warło (skarbnik), Grzegorz Choroba, Artur Cnota i Józef Pawełek.

W skład Komisji Rewizyjnej od dnia dzisiejszego wchodzą: Andrzej Klyszcz (przewodniczący), Aleksander Szweda (sekretarz) i Marek Warło.

Dotychczasowemu Prezesowi Tomaszowi Babuchowskiemu, który pełnił tą funkcję przez pięć lat (od 3 stycznia 2019 roku), serdecznie dziękujemy za poświęcony naszemu Klubowi czas i energię, a nowemu Zarządowi na czele z nowym Prezesem życzymy siły, cierpliwości, zadowalających efektów pracy oraz otrzymywanej życzliwości i pomocy.