2024-01-03 20:49  -  LKS Zameczek Czernica

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Ludowego Klubu Sportowego „Zameczek” Czernica

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Zameczek” Czernica zawiadamia o zwołaniu na mocy uchwały Zarządu nr 01/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które odbędzie się 6 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w budynku klubowym obok boiska w Czernicy przy ul. Biskupa 2A.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ludowego Klubu Sportowego „Zameczek” Czernica:

1. Przyjęcie porządku zebrania.
2. Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania i dwóch Sekretarzy (protokolantów).
3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania przy podejmowaniu uchwał, a tym samym w sprawach wyboru Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za drugie półrocze 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za drugie półrocze 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby reprezentującej Stowarzyszenie w umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia.
13. Wolne wnioski.

Zarząd Klubu serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 6 stycznia 2024 roku na godzinę 15:00.

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Zameczek” Czernica